نوشته‌ها

ملاقات با Phil - خلاصه زندگی یک راننده

او به عنوان یک راننده شرکت آغاز کرد. امروز، فیل مالک یک …