نوشته‌ها

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت فجرجهاد با اوبار

شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای فجرجهاد(وابسته به سازمان بازنشستگی کشوری) و اوبا…