دریافت کارت هوشمند از لازمه های فعالیت به عنوان راننده حرفه ای در سطح کشور است. همه رانندگانی که در حمل و نقل کالا و مسافر در جاده ها فعالیت دارند باید دارای کارت هوشمند باشند چرا که لازمه صدور بارنامه و صورت وضعیت مستلزم داشتن این کارت است.