نکات ایمنی برای رانندگان کامیون در شرایط بد جوی

آب و هوای بد می تواند به شرایط ترسناکی هنگام رانندگی  منجر شود. برای ایمن ماندن و حفظ سلامتی خود نکات زیر را دفعه بعدی که پشت فرمان کامیون خود می نشینید به یاد داشته باشید.

ایمنی رانندگان اوبار