اسنپ بار، نامی که برروی سامانه‌های هوشمند حمل بار می‌گذارند.

می‌توان گفت این روزها افراد فعال در حوزه حمل‌بار در ایران نام سامانه‌های هوشمند همچون اوبار را شنیده‌اند و آن را با سامانه مسافربری اسنپ مقایسه می‌کنند و نام اسنپ بار را به آن می‌دهند.