۱۲ کامیون و کامیونت کلاسیک با آوازه جهانی

ویدیویی جذاب و دیدنی از ۱۲ کامیون و کامیونت کلاسیک که آوازه و شهرت جهانی دارند و در موزه های سراسر دنیا ۱ نمونه از آن ها نگه دار می شود.